Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina www.money2.nl. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen en voor uitvoering van onze dienstverlening. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist, danwel dat dit voor de juiste uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Wij delen uw persoonsgegevens uiteraard wel met PayPal voor het aanmaken van een nieuwe PayPal-rekening. Door het invoeren van uw gegevens verleent u ons uitdrukkelijk deze toestemming.

E-mailberichten

Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening zullen wij u diverse e-mails sturen. Hiermee kunt u de status volgen. Deze e-mails zijn noodzakelijk voor de dienstverlening en kunt u niet uitschakelen. Tevens kunnen wij uw e-mails sturen van wijzigingen en acties rondom onze dienstverlening. Deze e-mails zullen altijd een afmeld link bevatten, waarmee u zich voor toekomstige actie-matige e-mails kunt afmelden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

MoneyMedic en webstudioMM, alsmede partner PayPal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie en dienstverlening op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij webstudio MM of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan webstudio MM. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door webstudio MM.

Heeft u een vraag?

Lees onze veelgestelde vragen en antwoorden.